ksiegowosc radom

Księgowość

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości i zakładowym planem kont (pełna księgowość),
 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
 • prowadzenie ewidencji przychodów (dla ryczałtowców),
 • prowadzenie ewidencji do celów podatku VAT,
 • rozliczanie w zakresie podatku VAT,
 • wypełnianie wszystkich niezbędnych deklaracji podatkowych i sprawozdawczych, wraz z dostarczaniem ich do odpowiednich urzędów,
 • sporządzanie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
 • doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej,
 • opracowywanie Zakładowych Plantów Kont,
 • rozliczanie w zakresie podatku dochodowego,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych,
 • uczestnictwo w badaniu sprawozdań finansowych,
 • reprezentowanie podatnika przed Urzędem Skarbowym i ZUS w zakresie naszego umocowania,
 • udzielanie porad i wyjaśnień księgowo-podatkowych,
 • inne

w zakresie ZUS:

 • sporządzanie listy płac,
 • przygotowywanie wszelkich deklaracji i raportów wymaganych przez ZUS łącznie z dostarczaniem ich do tego urzędu w formie elektronicznej,
 • drukowanie przelewów na składki ZUS,

w zakresie kadr:

 • sporządzanie umów o pracę, zlecenia, dzieła,
 • prowadzenie kartotek pracowników wraz z niezbędną dokumentacją,
 • sporządzanie zeznań rocznych pracowników,
 • prowadzenie  dokumentacji rejestracyjnej pracowników i zleceniobiorców (ZUS)

Istnieje możliwość zlecania nam usług w konkretnym zakresie.

kadry i zus radom